Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Offer cũng đã ký, và cũng đã quyết định ngày đi.

Nhà chưa mướn, nhưng không phải là một việc thực sự quan trọng, vì trong 14 ngày ở hotel, thể nào cũng mướn được nhà.

Quyết định thì cũng đã quyết định. Vương vấn thì có, nhưng mong muốn được đi thì lớn lắm.

=

Chưa biết là tốt hay là xấu, nhưng biết chắc được rằng đây là một quyết định thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

Just do it, deal with it. Stay hungry stay foolish :).

=

I do miss you all, i do know that, and I dont want to have a feeling of having farewell party.

1 nhận xét:

  1. tức là muốn bùng kèo chứ gì, chai lên đầu nhá b-(

    Trả lờiXóa